Close

admin  // Posts published by admin

28 lip Vijesti | Komentari isključeni za Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves (Službeni vjesnik 44/22) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području […]

Read more...

23 lip Vijesti | Komentari isključeni za Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Sunja

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Sunja

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Sunja

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sunja (Službeni vjesnik 41/22) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine […]

Read more...

23 lip Vijesti | Komentari isključeni za Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lekenik (Službeni vjesnik 42/22) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine […]

Read more...

20 lip Vijesti | Komentari isključeni za Skraćeno radno vrijeme 21. lipnja 2022. i pomicanje rasporeda odvoza miješanog i korisnog otpada

Skraćeno radno vrijeme 21. lipnja 2022. i pomicanje rasporeda odvoza miješanog i korisnog otpada

Skraćeno radno vrijeme 21. lipnja 2022. i pomicanje rasporeda odvoza miješanog i korisnog otpada

Obavještavamo poštovane korisnike kako će 21. lipnja 2022. godine Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. raditi do 14 sati. Također, obavještavamo građane Siska te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja kako u srijedu, 22. lipnja 2022. godine, neće biti odvoza miješanog i korisnog otpada. Raspored odvoza otpada pomiče se za jedan dan i završava u subotu, 25. […]

Read more...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status