Close

admin  // Posts published by admin

12 sij Vijesti | Komentari isključeni za Obavijest o odvozu odba?enih boži?nih drvca

Obavijest o odvozu odba?enih boži?nih drvca

Obavijest o odvozu odba?enih boži?nih drvca

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. ?e u razdoblju od 13. do 21. sije?nja sakupljati odba?ena boži?na drvca. Dinamika sakupljanja ovisit ?e o koli?ini istih. Kolektivna doma?instva drvca mogu odložiti pokraj najbližeg kontejnera/moloka za miješani komunalni otpad ili zelenog otoka. Odba?ena drvca nikako ne odlagati u spremnike, odnosno kontejnere. Individualna doma?instva drvca mogu odložiti ispred svojih ku?a, […]

Read more...

05 sij Vijesti | Komentari isključeni za Skra?eno radno vrijeme 5. sije?nja 2022.

Skra?eno radno vrijeme 5. sije?nja 2022.

Skra?eno radno vrijeme 5. sije?nja 2022.

Obavještavamo cijenjene korisnike kako ?e u srijedu, 5. sije?nja 2022. godine, uprava Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. raditi do 14 sati.

Read more...

31 pro Vijesti | Komentari isključeni za Skra?eno radno vrijeme 31. prosinca 2021.

Skra?eno radno vrijeme 31. prosinca 2021.

Skra?eno radno vrijeme 31. prosinca 2021.

Obavještavamo cijenjene korisnike kako ?e u petak, 31. prosinca 2021. godine, uprava Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. raditi do 14 sati. Tako?er, istog dana, reciklažna dvorišta na podru?ju Grada Siska (Stari Sisak i Sisak Novi) bit ?e otvorena do 17 sati, dok ?e reciklažno dvorište u Lekeniku biti otvoreno do 14 sati. Na Novu godinu, u […]

Read more...

23 pro Vijesti | Komentari isključeni za Skraćeno radno vrijeme 24. prosinca 2021.

Skraćeno radno vrijeme 24. prosinca 2021.

Skraćeno radno vrijeme 24. prosinca 2021.

ObavjeÅ¡tavamo cijenjene korisnike kako će u petak, 24. prosinca 2021. godine, uprava Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. raditi do 12 sati. TakoÄ‘er, istog dana, reciklažna dvoriÅ¡ta na području Grada Siska (Stari Sisak i Sisak Novi) bit će otvorena do 16 sati, dok će reciklažno dvoriÅ¡te u Lekeniku biti otvoreno do 13 sati. Na Božić, u subotu, […]

Read more...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status