Close

Čišćenje divljih odlagališta – 2012. godina

POPIS LOKACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA  KOJE JE GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O. OČISTILO I ZBRINULO U 2012. GODINI VLASTITIM SREDSTVIMA

 

 • Savska ulica
 • Crnac
 • Ulica Nikole Tesle
 • Ulica Grada Vukovara
 • Stara Drenčina
 • Ulica Vuje Banjanina
 • Ulica Matije Šipraka
 • Akcija „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ – Lonja, Kratečko, Zeleni brijeg i Savska ulica ( šljunčara )
 • Ulica Matije Šipraka
 • Brijunska ulica
 • Lonja
 • Ulica Miroslava Krleže
 • Ulica Marina Držića
 • Ulica Šetalište Vladimira Nazora
 • Capraške Poljane
 • Ulica Tina Ujevića
 • Pokupljanska ulica
 • Ulica Jurice Kalca

ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA U OPĆINI SUNJA

 • Sokolska ulica
 • Žreme, kod mjesnog odbora
 • Strmen
 • Savska  ulica, kod lovačke kuće

ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA U OPĆINI LEKENIK

 • Akcija „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ u Žažini, Petrovcu, Farkašiću i Brežanima
 • Pešćenica
 • Brežani

ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA U OPĆINI MARTINSKA VES

 • Uz cestu Žirčica – Martinska Ves desna