Close

Čišćenje divljih odlagališta – 2012. godina

POPIS LOKACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA  KOJE JE GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O. OČISTILO I ZBRINULO U 2012. GODINI VLASTITIM SREDSTVIMA

 

 • Savska ulica
 • Crnac
 • Ulica Nikole Tesle
 • Ulica Grada Vukovara
 • Stara Drenčina
 • Ulica Vuje Banjanina
 • Ulica Matije Šipraka
 • Akcija „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ – Lonja, Kratečko, Zeleni brijeg i Savska ulica ( šljunčara )
 • Ulica Matije Šipraka
 • Brijunska ulica
 • Lonja
 • Ulica Miroslava Krleže
 • Ulica Marina Držića
 • Ulica Šetalište Vladimira Nazora
 • Capraške Poljane
 • Ulica Tina Ujevića
 • Pokupljanska ulica
 • Ulica Jurice Kalca

ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA U OPĆINI SUNJA

 • Sokolska ulica
 • Žreme, kod mjesnog odbora
 • Strmen
 • Savska  ulica, kod lovačke kuće

ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA U OPĆINI LEKENIK

 • Akcija „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ u Žažini, Petrovcu, Farkašiću i Brežanima
 • Pešćenica
 • Brežani

ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA U OPĆINI MARTINSKA VES

 • Uz cestu Žirčica – Martinska Ves desna

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status