Close

Što su divlja odlagališta?

Unatoč postojanju službenog odlagaliÅ¡ta na području Grada Siska, komunalni otpad se nelegalno odlaže na viÅ¡e lokacija, najčeÅ¡će slučajno odabranom prostoru koji je idealan za nelegalno odlaganje otpada ( laka dostupnost i teža kontrola ). Takve neuređene prostore, koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, a formiraju ih najčeÅ¡će neuki građani, zovemo divlja odlagaliÅ¡ta. Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, pa i do same ekoloÅ¡ke nesreće. Osnovni neželjeni utjecaji su:

  • onečiÅ¡ćenje tla,
  • onečiÅ¡ćenje podzemnih i povrÅ¡inskih voda procjednim vodama,
  • onečiÅ¡ćenje zraka uzrokovano izbijanjem požara,
  • neugodni mirisi,
  • raznoÅ¡enje laganog materijala vjetrom,
  • buka.

Ovisno o karakteristikama lokacije i sastavu odloženog otpada, te o količini vode koja se procjeđuje kroz odloženi otpad, dolazi do manjeg ili većeg onečiÅ¡ćenja tla i podzemnih i povrÅ¡inskih voda.

Plinovi koji se stvaraju prilikom razgradnje organskih tvari na odlagaliÅ¡tu mogu posredno ili neposredno utjecati na okoliÅ¡. U najvećoj količini prisutni su metan i ugljični dioksid, dok u manjoj količini sumporovodik i drugi.

Divlja odlagaliÅ¡ta otpada predstavljaju iznimno veliku opasnost za okoliÅ¡, prvenstveno zbog onečiÅ¡ćenja tla, zraka te voda, kao i mora. Kao mogući izvori zaraza direktno ili indirektno utječu na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama, a u ljetnim mjesecima često su i izvor požara. Većina divljih odlagaliÅ¡ta otpada sadrži otpad iz domaćinstava, ali i velike količine građevinskog, čak i opasnog otpada.

Požari su pojava karakteristična za divlja odlagaliÅ¡ta otpada. Oni onečiÅ¡ćuju atmosferu otrovnim produktima nepotpunog izgaranja te izazivaju onečiÅ¡ćenje okoliÅ¡a u obliku dima i zagađenja zraka, a dodatna opasnost je mogućnost Å¡irenja požara na okolno raslinje.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status