Close

”Zelena čistka” – 2012. godina

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u akciji „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliÅ¡ “ u 2012. godini

Volonteri & Zelena čistka se vole. Budi dio globalnog pokreta, očisti okoliš i pokaži koliko zaista voliš svoju zemlju!

• Dana 21. travnja 2012. godine u akciji „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “, čišćena su divlja odlagališta na lokacijama Lonje, Kratečkog, Galdova i Zelenog brijega u periodu od 08:00 do 14:00 sati;
• U akciji su sudjelovali predsjednici mjesnih odbora, u Lonji članovi udruge Lonjska iža, volonteri, kojih je najviše bilo u Galdovu i djelatnici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o.;
• S navedenih lokacija očišćeno je ukupno 31 t otpada;
• Dogovoren je ponovni odlazak u Lonju i Kratečko, kako bi se očistile lokacije koje se nisu mogle taj dan očistiti ( procjenjuje se da se radi o cca 60 t u Lonji i 20 t u Kratečkom).
• Također su isti dan na području Općine Lekenik čišćena divlja odlagališta u Žažini, Petrovcu, Farkašiću i Brežanima – akcija je realizirana u suradnji s Hrvatskim šumama, te je na tom području očišćeno ukupno 7,5 t otpada.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status