Close

”Zelena čistka” – 2012. godina

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u akciji „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ u 2012. godini

Volonteri & Zelena čistka se vole. Budi dio globalnog pokreta, očisti okoliš i pokaži koliko zaista voliš svoju zemlju!

• Dana 21. travnja 2012. godine u akciji „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “, čišćena su divlja odlagališta na lokacijama Lonje, Kratečkog, Galdova i Zelenog brijega u periodu od 08:00 do 14:00 sati;
• U akciji su sudjelovali predsjednici mjesnih odbora, u Lonji članovi udruge Lonjska iža, volonteri, kojih je najviše bilo u Galdovu i djelatnici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o.;
• S navedenih lokacija očišćeno je ukupno 31 t otpada;
• Dogovoren je ponovni odlazak u Lonju i Kratečko, kako bi se očistile lokacije koje se nisu mogle taj dan očistiti ( procjenjuje se da se radi o cca 60 t u Lonji i 20 t u Kratečkom).
• Također su isti dan na području Općine Lekenik čišćena divlja odlagališta u Žažini, Petrovcu, Farkašiću i Brežanima – akcija je realizirana u suradnji s Hrvatskim šumama, te je na tom području očišćeno ukupno 7,5 t otpada.