Close

”Zelena čistka” – 2013. godina

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u akciji „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ u 2013. godini

U akciji „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ dana 20. travnja 2013. godine očišćeno je ukupno 13 t otpada. Otpad se čistio na lokacijama koje nam  je Grad Sisak odredio, a to su:

  • Lađarska ulica kod željezničkog mosta
  • Galdovo prema šljunčari
  • Zeleni brijeg na izlazu iz Ulice Ferde Livadića prema Odri

Vrsta otpada koji je većinom bio prisutan na navedenim divljim odlagalištima:

– građevinski otpad (šuta, beton)

– granje od proljetnog orezivanja

 

Lokacije:

Lađarska ulica kod željezničkog mosta

· Galdovo prema šljunčari

· Zeleni brijeg na izlazu iz Ulice Ferde Livadića prema Odri