Close

OdlagaliÅ¡te komunalnog otpada „Goričica“

OdlagaliÅ¡te komunalnog otpada „Goričica“

 

 

Ostatni otpad, odnosno neizbjegnuti otpad, odlaže se na odlagaliÅ¡ta.

Lokacija odlagaliÅ¡ta „Goričica“ nalazi se oko 6,5 km južno od centra grada Siska, uz lijevu obalu rijeke Save, nasuprot Luke za istovar nafte. Najbliže naselje je Topolovac smjeÅ¡teno oko 800 m sjeverno, odnosno uzvodno od odlagaliÅ¡ta. Na odlagaliÅ¡te se dolazi postojećom asfaltiranom pristupnom cestom. OdlagaliÅ¡te je ograđeno i ima čuvarsku službu.

 

Otpad se do 1990. godine odlagao u kazete iskopane u zemlji, a zatim povrÅ¡inski uz povremeno prekrivanje inertnim materijalom. Tijekom rada odlagaliÅ¡te se kontinuirano uređuje i oprema sukladno novim zahtjevima i najviÅ¡im svjetskim standardima koji se postavljaju na građevine ove vrste. Grad Sisak je 1997. godine pristupio naročito opsežnom projektu uređenja i opremanja postojećeg odlagaliÅ¡ta otpada. Svrha ovog projekta je da na postojećoj lokaciji, uz koju postoji sva prostorna dokumentacija, postupno uredi i opremi postojeće odlagaliÅ¡te prema najviÅ¡im svjetskim standardima koji se postavljaju na građevine ove vrste.

 

Sanacija se provodila postupno, u dvije faze. U okviru prve faze sanirana je jedna četvrtina od ukupne povrÅ¡ine odlagaliÅ¡ta. ZavrÅ¡etak I. faze sanacije bio je kolovoz 1999.  II. faza sanacije je započela u rujnu 2006. godine, zavrÅ¡ila u 2007. godini, a obuhvaća 30.000 m2.  Otpad se tako odlaže na povrÅ¡inu u koju je ugrađen temeljni viÅ¡eslojni brtveni sustav s obodnim nasipom, sustav horizontalnog i vertikalnog otplinjavanja, izgrađen je drenažni sustav za prikupljanje i odvodnju procjedne vode novog otpada; odlagaliÅ¡te je opremljeno potrebnom infrastrukturom, koju čine struja, voda, protupožarni sustav, videonadzor,  telefon; 2008. godine je instalirana meteoroloÅ¡ka stanica, čiji su podaci vidljivi na naÅ¡oj web stranici www.gos.hr.

Na odlagaliÅ¡tu je također, osim prostorija za rad djelatnika, garderoba, tuÅ¡eva i prostorija za pranje radne odjeće, osiguran prostor za servisiranje posuda za sakupljanje otpada, hala za dodatno razvrstavanja korisnog otpada, te nadstreÅ¡nica za sva vozila. OdlagaliÅ¡te je opremljeno i uređajem za pranje smećara i velikih kontejnera. Na ulazu odlagaliÅ¡ta smjeÅ¡tena je čuvarska služba, nakon toga automatska vaga za utvrđivanje i evidenciju količina dovezenog otpada na odlaganje.

 

U planu je III. faza sanacije – do 2016. godine će biti dovrÅ¡eno projektiranje nove rezervne plohe odlagaliÅ¡ta veličine cca 2 ha, Å¡to će dodatno produžilo vijek odlagaliÅ¡ta, tako da Sisak i općine koje na odlagaliÅ¡tu otpada „Goričica“ odlažu komunalni otpad (Sunja, Lekenik i Martinska Ves) neće barem slijedećih 15 godina ovisiti o izgradnji regionalnog odlagaliÅ¡ta.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status