Close

Problematične tvari (opasni otpad)

Opasni otpad sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Problematične tvari su opasni otpad koji nastaje u kućanstvu. Zbog velikog sadržaja štetnih odnosno opasnih sastojaka, problematične tvari izravno ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja te predstavljaju opasnost za okoliš. Kako bi se izbjegle te opasnosti potrebno je u svakom kućanstvu problematične tvari odvojeno prikupljati i zatim predati u reciklažna dvorišta ili na točno određena mjesta za prikupljanje opasnog otpada.
Odvojeno prikupljanje i pravilno odložene problematične tvari bit će sigurno zbrinute, u pravilu materijalno ili energijski reciklirane, te neće ugroziti zdravlje ljudi i okoliš.
KRATKA UPUTSTVA !!!!!!!!!!

 – Sve problematične tvari u kućanstvu čuvajte na posebnim , djeci teÅ¡ko dostupnim mjestima.
 – Prije koriÅ¡tenja takvih proizvoda obavezno pročitajte upute proizvoÄ‘ača.
 – Sve nepoznate i neidentificirane tvari u kućanstvu su opasne, i obavezno ih do prikupljačkog mjesta donesite u prvobitnoj ambalaži.
 – Sa problematičnim tvarima postupajte razumno, vodeći računa da se radi o sredstvima i predmetima koja su koncentrat raznih otrova, Å¡tetnih i opasnih tvari.
NAJČEŠĆE PROBLEMATIČNE TVARI U DOMAĆINSTVU:
– razna sredstva za čišćenje, stari lijekovi, stara jestiva ulja, termometri, baterije, akumulatori, sredstva za odstranjivanje mrlja, antifriz, ljepila, boje i lakovi, motorna ulja, rashladni ureÄ‘aji, fluoroscentne cijevi, sredstva za čišćenje sanitarija, wc mirisna punila, sredstva za zaÅ¡titu biljaka, uljni filteri itd.
 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status