Close

Problematične tvari (opasni otpad)

Opasni otpad sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Problematične tvari su opasni otpad koji nastaje u kućanstvu. Zbog velikog sadržaja štetnih odnosno opasnih sastojaka, problematične tvari izravno ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja te predstavljaju opasnost za okoliš. Kako bi se izbjegle te opasnosti potrebno je u svakom kućanstvu problematične tvari odvojeno prikupljati i zatim predati u reciklažna dvorišta ili na točno određena mjesta za prikupljanje opasnog otpada.
Odvojeno prikupljanje i pravilno odložene problematične tvari bit će sigurno zbrinute, u pravilu materijalno ili energijski reciklirane, te neće ugroziti zdravlje ljudi i okoliš.
KRATKA UPUTSTVA !!!!!!!!!!

 – Sve problematične tvari u kućanstvu čuvajte na posebnim , djeci teško dostupnim mjestima.
 – Prije korištenja takvih proizvoda obavezno pročitajte upute proizvođača.
 – Sve nepoznate i neidentificirane tvari u kućanstvu su opasne, i obavezno ih do prikupljačkog mjesta donesite u prvobitnoj ambalaži.
 – Sa problematičnim tvarima postupajte razumno, vodeći računa da se radi o sredstvima i predmetima koja su koncentrat raznih otrova, štetnih i opasnih tvari.
NAJČEŠĆE PROBLEMATIČNE TVARI U DOMAĆINSTVU:
– razna sredstva za čišćenje, stari lijekovi, stara jestiva ulja, termometri, baterije, akumulatori, sredstva za odstranjivanje mrlja, antifriz, ljepila, boje i lakovi, motorna ulja, rashladni uređaji, fluoroscentne cijevi, sredstva za čišćenje sanitarija, wc mirisna punila, sredstva za zaštitu biljaka, uljni filteri itd.