Close

Reciklažno dvoriÅ¡te

Općenito

Reciklažno dvoriÅ¡te, oporabiÅ¡te, je nadzirano i posebno opremljeno mjesto za odvojeno prikupljanje iskoristivih i problematičnih otpadnih tvari iz kućanstva. U reciklažno se dvoriÅ¡te mogu odvojeno odložiti praktično sve vrste otpadnih tvari koje nastaju u kućanstvu. Stoga je reciklažno dvoriÅ¡te polaziÅ¡te suvremenog postupanja  s kućnim otpadom.

U reciklažnom dvoriÅ¡tu zaposleno je educirano osoblje, koje će uvijek rado pomoći. Vlasnik reciklažnog dvoriÅ¡ta jamči da će sve ispravno odvojeno i odložene količine otpada biti reciklirane, odnosno da neće zavrÅ¡iti na odlagaliÅ¡tu niti zagaditi okoliÅ¡. Ispravno odvojeni otpad iz kućanstva građani mogu bez naknade odložiti u reciklažnom dvoriÅ¡tu.

U reciklažna dvoriÅ¡ta moguće je odložiti:

– Iskoristive otpadne tvari : papir, karton, staklo (boce), ravno staklo, metalni ambalažni otpad, gajbe od pića, PET ambalažni otpad, PE folije, stiropor, građevinska Å¡uta, zeleni otpad, gume, metalni glomazni otpad, otpadna elektrooprema, tekstil, pluto, kabeli, čelični otpad, obojeni metali po vrstama, itd.
– Problematične otpadne tvari (opasni  otpad):  baterije, lijekovi, motorna ulja, antifriz, uljni filter, termometri, akumulatori, problematične tvari iz kućanstva (kemikalije, boje i lakovi, razređivači i sl.)

Na području grada Siska postoji jedno reciklažno dvoriÅ¡te.  SmjeÅ¡teno je na predprostoru odlagaliÅ¡ta.  Radno vrijeme reciklažnog dvoriÅ¡ta je : radnim danom od 8 sati do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Nedjeljom i praznicima neradi. U 2010. godini Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. planira  otvoriti joÅ¡ jedno  reciklažno dvoriÅ¡te na području Grada Siska i Općine Lekenik.
Kod bilo kakvih dvojbi vezanih za opasni odn. problematični otpad, nazovite na broj telefona  044/782-7489  na kojem će vam se javiti ljubazno i educirano osoblje i pokuÅ¡ati rijeÅ¡iti vaÅ¡ problem.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status