Close

Što je otpad?

OTPAD JE PROBLEM SUVREMENE CIVILIZACIJE I SREDIŠNJI PROBLEM ZAŠTITE OKOLIŠA.

Prema Zakonu o otpadu Republike Hrvatske: ” Otpad su  tvari i predmeti koje je vlasnik odnosno proizvođač otpada (pravna ili fizička osoba) odbacio odnosno odložio, odnosno namjerava ih ili mora odložiti”.

U praksi se može susresti još niz definicija, koje vrlo slikovito određuju pojam otpada:

Otpad je zbroj proizvodnih i potrošačkih ostataka.
Otpad je jasni otisak materijalnog života ljudi.
Otpad je još nedovoljno otkriveni izvor sirovina i energije.
Otpad je promjenjivi zbroj različitih tvari i energija.
 
Smeće je zapravo proizvod neprimjerenog ljudskog ponašanja s vlastitim otpadom. Suvremen tehnike omogućuju potpuno iskorištavanje gotovo svih vrsta i količina otpada!