Close

Å to je otpad?

OTPAD JE PROBLEM SUVREMENE CIVILIZACIJE I SREDIÅ NJI PROBLEM ZAÅ TITE OKOLIÅ A.

Prema Zakonu o otpadu Republike Hrvatske: ” Otpad su  tvari i predmeti koje je vlasnik odnosno proizvoÄ‘ač otpada (pravna ili fizička osoba) odbacio odnosno odložio, odnosno namjerava ih ili mora odložiti”.

U praksi se može susresti još niz definicija, koje vrlo slikovito određuju pojam otpada:

Otpad je zbroj proizvodnih i potrošačkih ostataka.
Otpad je jasni otisak materijalnog života ljudi.
Otpad je još nedovoljno otkriveni izvor sirovina i energije.
Otpad je promjenjivi zbroj različitih tvari i energija.
 
Smeće je zapravo proizvod neprimjerenog ljudskog ponašanja s vlastitim otpadom. Suvremen tehnike omogućuju potpuno iskorištavanje gotovo svih vrsta i količina otpada!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status