Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Odjavi se!
Prijava u bazu podataka reciklažnih dvorištaKako bi pristupili uvidu u podatke odlaganja otpada u reciklažna dvorišta potrebno je u prijavu upisati "Šifru potrošačkog mjesta" i "OIB platitelja" s računa za usluge odvoza otpada