Close

KORISNE INFORMACIJE !


Lokacije zelenih otoka, mobilnog reciklažnog dvorišta i nadzornih kamera (znakovi zabrane nepropisnog odlaganja otpada)

*LOKACIJE ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU GRADA SISKA* Ažurirano 22.09.2018. godine.

*LOKACIJE ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK* Ažurirano 22.09.2018. godine.

*LOKACIJE ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA* Ažurirano 11.04.2018. godine.

*LOKACIJE ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES* Ažurirano 11.04.2018. godine.


*LOKACIJE KONTEJNERA ZA TEKSTIL* Ažurirano 13.10.2016. godine.

*RASPORED I LOKACIJE MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA* Ažurirano 18.05.2020. godine.

*ŠTO SE SVE MOŽE ODLOŽITI U MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE*

*LOKACIJE NADZORNIH KAMERA I ZNAKOVA ZABRANE NEPROPISNOG OGLAGANJA OTPADA*


Otpadomjer

*UPUTE ZA ODLAGANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PUTEM OTPADOMJERA*


Dodatne napomene i naputci

*PRAVILNO ODLAGANJE KORISNOG OTPADA*

*VAŽNE UPUTE ZA POSTUPANJE S OTPADOM*

*NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU NN 79/15*