Close

Nabava dizelskog goriva eurodizel na benzinskim postajama

Količina: 118.000 litara
Planirana vrijednost nabave: 829.000,00 kn