Close

PROGRAM OSIGURANJA

Predmet nabave: PROGRAM OSIGURANJA
Evidencijski broj nabave: E – MV 2/11.
Grupe osiguranja:
grupa 1. osiguranje imovine i osiguranje od odgovornosti
grupa 2. osiguranje vozila i osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme vožnje
Otvaranje ponuda: 15.02.2011. u 12 h u prostorijama Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o.
Nadmetanje je objavljeno u Narodnim Novinama.