Close

Podnošenje prigovora

Pisani prigovor možete podnijeti putem:

  1. pošte na adresu: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44000 Sisak
  2. telefaksa na broj: 044/540-649
  3. elektroničke pošte na: gospodarenje-otpadom@gos.hr
  4. osobno u prostorijama uprave Društva, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak

*Zahtjev za reklamaciju proizvoda i usluga.pdf*