Close

Misija – Vizija – Strategija

Misija

Osigurati vrhunsku kvalitetu usluga za naše sadašnje i buduće korisnike, kao i najmoderniju tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada.
Vizija

Biti najbolji u Hrvatskoj  u sustavu cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom.
Strategija

Strategija treba dovesti do konkurentske prednosti. Tvrtka mora biti drugačija od svojih konkurenata. Osnova za to je stvaranje i iskorištavanje prilika i mogućnosti, te mobiliziranje resursa kako bi se tvrtka usmjerila u željenom pravcu.

Sanacijom odlagališta komunalnog otpada „Goričica“, koje je uređeno prema najvišim svjetskim standardima za građevine ove vrste, napravljen je velik i bitan korak u ostvarenju naše misije – vizije – strategije.

 

Politika kvalitete i okoliša!