Close

Misija – Vizija – Strategija

Misija

Osigurati vrhunsku kvalitetu usluga za naše sadašnje i buduće korisnike, kao i najmoderniju tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada.
Vizija

Biti najbolji u Hrvatskoj  u sustavu cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom.
Strategija

Strategija treba dovesti do konkurentske prednosti. Tvrtka mora biti drugačija od svojih konkurenata. Osnova za to je stvaranje i iskorištavanje prilika i mogućnosti, te mobiliziranje resursa kako bi se tvrtka usmjerila u željenom pravcu.

Sanacijom odlagališta komunalnog otpada „Goričica“, koje je uređeno prema najvišim svjetskim standardima za građevine ove vrste, napravljen je velik i bitan korak u ostvarenju naše misije – vizije – strategije.

 

Politika kvalitete i okoliša!


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status