Close

Opći podaci

NAZIV TVRTKE: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o
MBS: 080152286
MB: 1294911
OIB : 25388753075
ŠIFRA DJELATNOSTI: 38.11
IBAN:  HR0224070001188006741, OTP banka d.d. Sisak
HR9225000091101168691, Addiko Bank d.d. Zagreb
HR6423400091110129642, Privredna banka d.d. Zagreb

Direktorica:
Katarina Luketić, struč.spec.admin.publ.

UPRAVA DRUŠTVA: 


View Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. in a larger map

TEMELJNI KAPITAL: 5.112.600,00 kn
VLASNIŠTVO: 100 % Grad Sisak
E-MAIL: gospodarenje-otpadom@gos.hr
TELEFON: 044/543-056
BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 200 214
FAX: 044/540-649

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZNJ 2016., Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja te ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona u pojedinom postupku javne nabave, te s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZNJ 2016. objavljuje da je gospodarski subjekt s kojim naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ELECTRO-CONSULTING, USLUŽNI OBRT, IVAN LUKETIĆ, TOPOLOVAC 145, SISAK, MBO: 98060317, te da nema drugih gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.