Close

Uprava-Direktor

Direktor

__________________________________________________________________________

Katarina Luketić, struč.spec.admin.publ.

__________________________________________________________________________

044/543-056

__________________________________________________________________________

gospodarenje-otpadom@gos.hr

__________________________________________________________________________