Close

Cjenik usluge zbrinjavanja građevinskog otpada i zemlje

Opis usluge

Cijena bez PDV-a (kn/t)

Rad radnih strojeva po toni zaprimljenog građevinskog otpada

48,00

Rad radnih strojeva po toni zaprimljene zemlje

15,00