Close

Cjenik usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja

Općina Lekenik – Suglasnost na cjenik

Općina Lekenik – Cjenik

Općina Martinska Ves – Suglasnost na cjenik

Općina Martinska Ves – Cjenik

Općina Sunja – Suglasnost na cjenik

Općina Sunja – Cjenik

 

NAPOMENA:

Cijene se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine.

 

Sukladno članku 18. Pravilnika o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. godine, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao isporučitelj komunalne usluge odobrava popust za slijedeće kategorije korisnika usluge:

–          samačka domaćinstva;

–          povremeno nastanjena domaćinstva (kuće za odmor – vikendaši);

–          korisnici koji privremeno rade u inozemstvu.