Close

Cjenik usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja

Općina Lekenik – Suglasnost na cjenik

Općina Lekenik – Cjenik

Općina Martinska Ves – Suglasnost na cjenik

Općina Martinska Ves – Cjenik

Općina Sunja – Suglasnost na cjenik

Općina Sunja – Cjenik

NAPOMENA:

Cijene se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine.

Sukladno članku 18. Pravilnika o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. godine, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao isporučitelj komunalne usluge odobrava popust za slijedeće kategorije korisnika usluge:

-          samačka domaćinstva;

-          povremeno nastanjena domaćinstva (kuće za odmor – vikendaÅ¡i);

-          korisnici koji privremeno rade u inozemstvu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status