Close

Općenito o uslugama koje pružamo

Općenito o uslugama koje pružamo

Na području Grada Siska komunalni se otpad skuplja i odvozi  organizirano. Komunalnu djelatnost skupljanja odvoza i postupanja s komunalnim otpadom obavlja gradsko trgovačko druÅ¡tvo ” Gospodarenje otpadom Sisak ” d.o.o.

Komunalni otpad razvrstava se prema svojstvima i odvojeno skuplja u zasebne posude predviđene za pojedine vrste otpada:
1. korisni otpad- otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti,npr.: papir,staklo,karton,plastika,kovine,građevinski otpad,……….
2. opasni otpad iz domaćinstva, npr.: stare baterije, akumulatori, stari lijekovi, boje, lakovi, zauljena ambalaža, motorna ulja,…………..
3. ostali otpad: dio otpada koji preostane nakon izdvajanja korisnih i opasnih sastojaka otpada.

Otpad se razvrstava i odvojeno skuplja:
– u zasebne posude smjeÅ¡tene kod proizvođača otpada individualnog stanovanja (ostali otpad)
– u zajedničke posude smjeÅ¡tene kod proizvođača otpada kolektivnog stanovanja ( ostali otpad, papir, staklo i plastika)
– u zasebne posude proizvođača otpada korisnika poslovnih prostora (ostali otpad te zavisno od količine i vrste otpada po potrebi odgovarajuće vrste korisnog otpada)
– u posude na “zelenim otocima” ( papir, staklo, plastika)
– u posude na “reiklažnim dvoriÅ¡tima” (sve frakcije korisnog otpada, te dio opasnog otpada).

Za skupljanje otpada koriste se zavisno od potreba proizvođača sljedeće tipske posude:
– plastične posude volumena: 120, 240 litara,
– pocinčane metalne posude (kontejneri) volumena: 1.1oo, 5.000, 7.000, 10.000 litara,
– ostale namjenske posude različitog volumena za potrebe skupljanja otpada na “zelenim otocima” i reciklažnim dvoriÅ¡tima.

Na svim posudama je istaknut natpis za koje su vrste otpada namjenjene. Posude koje koriste poslovni prostori označene su i identifikacijskim oznakama proizvođača otpada. Posude za skupljanje otpada osigurava skupljač otpada i daje na koriÅ¡tenje proizvođačima otpada. Proizvođači otpada u građevinama individualnog stanovanja, sami razvrstavaju otpad u posude predviđene za pojedine vrste otpada. Za skupljanje korisnog otpada (papira,stakla,plastike) koriste se zajedničke posude, koje su smjeÅ¡tene na javnim povrÅ¡inama ili u okviru “zelenih otoka”. Na svakih 20-25 domaćinstava raspoređuje se najmanje po jedna posuda od 240 l za skupljanje papira i stakla. Proizvođači otpada u objektima zajedničkog stanovanja koriste zajedničke posude za ostali otpad, smjeÅ¡tene na prostoru u blizini zgrade, a skupljanje korisnog otpada posude smjeÅ¡tene na prostoru “zelenih otoka”. Opasni sastojci komunalnog otpada nastali u  domaćinstvima, skupljaju se isključivo u posude koje su smjeÅ¡tene u reciklažnim dvoriÅ¡tima. Način skupljanja otpada iz poslovnih prostora zavisi od njegove namjene i veličine prostora.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status