Close

Raspored odvoza kućnog otpada

RASPORED ODVOZA KUĆNOG OTPADA

Ulice su složene abecednim redom.

 

ULICA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Adžije Božidara SRIJEDA (1.100)
Aleja narodnih heroja PONEDJELJAK (120)
Andrića Ive PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (1.100)
Augustinčića Antuna PETAK (120)
Babića Ljube PETAK (120)
Bakača Erdoedyja UTORAK (120)
Bakrana Ivana PONEDJELJAK, ČETVRTAK (5.000)
Banjanina Vuje SRIJEDA (120)
Baranovića KreÅ¡imira PETAK (120)
Becića Vladimira PETAK (120)
Berislavića Petra PONEDJELJAK (120)
Bezuha Stjepana PETAK (120)
Bitoljska PETAK (120)
BoÅ¡kovića (Obala Ruđera) PONEDJELJAK (120)
Braće Bobetko SRIJEDA (120)
Braće Čulig SRIJEDA (120 i 5.000)
Braće Kavurić PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (1.100)
Braće Lačan PETAK (120)
Braće Perković UTORAK (120)
Branimira Kneza PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Brezovičkog odreda ČETVRTAK (120)
Brnada Borisa UTORAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Brijunska ČETVRTAK (120)
Brke Stanka Tintora PETAK (120)
Brlić Mažuranić Ivane PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Brodarca dr. Ive PETAK (120)
Budaka Mile UTORAK (120)
Bukovca Vlahe PETAK (120)
Buzetska PETAK (120)
Cajnera Maksa SRIJEDA (120)
Cankara Ivana UTORAK (120)
Celjaka Marijana UTORAK (120)
Celjska UTORAK (120)
Cesarca Augusta PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Cesarića DobriÅ¡e UTORAK (120)
Cuvaja Antuna PONEDJELJAK (120)
Cvetkovića Marijana PONEDJELJAK (1.100)
ČauÅ¡evića Đure UTORAK (120)

 

 

 

 

 

 

ULICA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Čipora Jandre PETAK (120)
Ćevapovića Steve Ćepe PONEDJELJAK (120)
Dizdara Maka PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Dobranića Mije UTORAK (5.000)
Domagoja Kneza PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Dubrovnika (ulica grada) UTORAK (5.000)
Držića Marina PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Dujaka Janka UTORAK (120)
Filipića Martina UTORAK (120)
Fintića  Matije UTORAK (120)
Fistrovića Ivana UTORAK (120)
Frankopanska ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (240 i 1.100), SRIJEDA (5.000) – Kolodvor
Gaja Ljudevita UTORAK (120)
Galdovačka UTORAK (120)
Gervaisa Drage PONEDJELJAK (120)
Goričanca TomaÅ¡a UTORAK (120)
Goričkog Mije UTORAK (120)
Gortana Vladimira SRIJEDA (120)
Grahovara Antuna PONEDJELJAK (120)
Grozaj (Trg Vere) PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Gupca Matije ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Gundulića Ivana PONEDJELJAK (120),  SRIJEDA (5.000)
Hebranga Andrije UTORAK (5.000)
Hefelea Ferde PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Hercegovačka UTORAK (120)
Hrvatskih domobrana PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Hrvatske državnosti (trg) PONEDJELJAK, PETAK  (5.000)
Hrvatskih branitelja (trg) PONEDJELJAK, PETAK  (5.000)
Hrvatskog nar. preporoda PONEDJELJAK, PETAK (120)           ☼
Istarska PETAK (120)
Jagića Vatroslava PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Josipa Jelačića (trg bana) ČETVRTAK (120)
Kačića MioÅ¡ića Andrije PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Kalca Jurice PONEDJELJAK (120)
Kalnička UTORAK (120)
Karasa Vjekoslava PETAK (120)
Kaštelana Jure PONEDJELJAK (120)
Kerepa Stipe PONEDJELJAK (120)
Keršovanija Otokara SRIJEDA (120)

☼ 1. Kont. (5.000) PONEDJELJAK, PETAK

2. Kont. (240, 1.100) PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK

3. Kont. (5.000) PONEDJELJAK ,PETAK

4. Kont. (5.000) UTORAK

 

 

 

ULICA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Klarića Å tefa UTORAK (120)
Kneza Trpimira UTORAK, PETAK (5.000)
Kornatska ČETVRTAK (120)
Kovačić Fabijan UTORAK (120)
Kovačića Ivana Gorana PONEDJELJAK (120)
Kralja Tomislava UTORAK (120), UTORAK, PETAK (1.100)
Kralja Zvonimira PONEDJELJAK (120), 2 x mj. PONEDJELJAK (1.100)
Kraljevića Miroslava PETAK (120)
Kranjčevića Silvija Strahimira ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Križanića Jurja PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Krkleca Gustava PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Krleže Miroslava PONEDJELJAK (120)
KrÅ¡inića  Frana PONEDJELJAK, ČETVRTAK (5.000)
Kukuljevića Sakcinskog Ivana ČETVRTAK (120), SRIJEDA (5.000)
Kupska PETAK (120)
Kvaternika Eugena PONEDJELJAK (120)
Kvirina (Ulica biskupa) PONEDJELJAK (120), UTORAK (5.000)
Lađarska PONEDJELJAK (120)
Lačan Braće PETAK (120)
Lasića Ive UTORAK (120)
Lasinjska PETAK (120)
Lička ČETVRTAK (120)
Lipa (Ulica) UTORAK (120)
Lisinskog Vatroslava PONEDJELJAK(120), PONEDJELJAK, PETAK (1.100)
Livadića Ferde UTORAK (120)
Logomerca Vladimira UTORAK (120)
Lonjska UTORAK dio (120), PETAK dio (120)
Lovraka Mate PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Lovrekovića Ive PONEDJELJAK (120)
Lovrića Franje ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Lucića Hanibala PONEDJELJAK (120)
Madžara Ive UTORAK (120)
Marakovića Nine SRIJEDA (120)
Marulića Marka UTORAK (120)
Markovca Pavla SRIJEDA (120)
Matoša Antuna Gustava PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Mažuranića Ivana PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, ČETVRTAK(1.100), ČETVRTAK (5.000)
Mažuranić Ivane Brlić PONEDJELJAK(120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
MeÅ¡trovića Ivana PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Mihaljevića Žarka PONEDJELJAK (120)

 

 

 

ULICA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Mihanovićeva obala UTORAK (120)
Miškine Mihovila Pavleka UTORAK (120)
Mikca Nikole PONEDJELJAK (120)
Milčinovića Andrije UTORAK (120)
Mimare (Ante Topića) PETAK (120)
Mljetska ČETVRTAK (120)
Novaka Vjenceslava UTORAK (120)
Odranska UTORAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Ogulinca Ive UTORAK (120)
Oktavijana Augusta PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Palmovića Andrije UTORAK (120)
Pavičić Ljubice UTORAK dio, PETAK dio (120)
PediÅ¡ića dr. Ive PONEDJELJAK (120)
Perivoj Viktorovac PONEDJELJAK (120)
Preradovića Petra UTORAK (120)
Petrinjska PETAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Plitvička ČETVRTAK (120)
Podravska PETAK (120)
Pokupljanska PETAK (120)
Poljska UTORAK (120)
Posavska PETAK (120)
Posavskog (trg Ljudevita) ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (240)
Posilovića (Ulica nadbis.) PETAK (120)
Potzla Olivera UTORAK (120)
Prešerna Franca PONEDJELJAK (120)
Price Ognjena SRIJEDA (120)
Primorska PETAK (120)
Prše Josipa PONEDJELJAK (120)
1. svibnja PONEDJELJAK (120)
Pukšeca Dubravka SRIJEDA (5.000)
Pupačića Josipa UTORAK (120)
Pupina Mihajla PONEDJELJAK (120)
Račića Josipa PETAK (120)
Radauša Vanje UTORAK (120)
Radića Antuna i Stjepana ČETVRATAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (240 i 1.100)
Radovića Drage UTORAK (120)
Rapić Barice PONEDJELJAK (120)
Raškaj Slave PETAK (120)
Rimska ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (240 i 1.100)
Risnjak ČETVRTAK (120)

 

 

 

ULICA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Rožankovića Stjepana UTORAK (120)
Rukavine Ive «Siđe» UTORAK (120)
Runjanina Josipa UTORAK (120)
Ružićke Lavoslava UTORAK (120)
Savska UTORAK (120)
Savskih žrtava UTORAK (120)
Severa Josipa PONEDJELJAK (120)
Skradinska ČETVRTAK (120)
Slavonska PETAK (120)
Slovenski trg PONEDJELJAK (5.000)
Splitska UTORAK (120)
Starčevića  dr. Ante ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (240, 1.100)
Stipčića dr. Ive PONEDJELJAK (120)
Steinburga Petra PONEDJELJAK (120)
Steinera Milana PETAK (120 )
Strossmayera Josipa Juraja PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Svačića Petra PONEDJELJAK (120)
Å enoe Augusta PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Šetalište Vladimira Nazora UTORAK (120)
Å imića Antuna Branka PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Å ipraka Matije UTORAK (120)
Šipuša Nikole PONEDJELJAK (120)
Å kolska PONEDJELJAK (120)
Å nidarÅ¡ića Ive PONEDJELJAK (120)
Å piÅ¡ića Božidara SRIJEDA (5.000)
Å portska PONEDJELJAK (120)
Å ubića Zrinskog Nikole PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Å ubića Zrinskog Petar PONEDJELJAKA (120)
Tesle Nikole PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (1.100)
Tijardovića Ive PETAK (120)
TrakoÅ¡ćanska PETAK (120)
Trg 22.lipnja PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Trstenjaka Davora PONEDJELJAK (120), SRIJEDA (5.000)
Trg Ljudevita Posavskog ČETVRTAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (240 i 1.100)
Trg Republike ČETVRTAK (120), SRIJEDA (5.000)
Trstenjaka Davorina PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Turkalja Ive UTORAK (120)
Turopoljska UTORAK (120)
Tuškana Grge UTORAK (120)

 

 

 

ULICA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Ujevića Tina PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Ulica biskupa Kvirina PONEDJELJAK (120), UTORAK (5.000)
Varaždinska PETAK (120)
Velebitska ČETVRTAK (120)
Vinogradska UTORAK (120), PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK (5.000)
Vidrića Vladimira PONEDJELJAK (120)
Vončine Ivana UTORAK (120)
Vraza Stanka PONEDJELJAK (120)
Vukovara (Ulica grada) PETAK (120)
Zagorska UTORAK (120)
Zagrebačka PETAK (120)
Zajca Ivana PETAK (120)
Zibelska PONEDJELJAK (120), PONEDJELJAK, PETAK (5.000)
Pavičića Berislava PETAK (120), SRIJEDA, PETAK (1.100)
Žitna PONEDJELJAK (120)
Žumberačka UTORAK (120)

 

 

MJESNI ODBORI

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Budaševo UTORAK (120)
Blinjski Kut SRIJEDA (120)
Crnac SRIJEDA (120)
CapraÅ¡ke Poljane ČETVRTAK (120)
Drenčina PONEDJELJAK (120)
Greda PONEDJELJAK (120)
Graberje PONEDJELJAK (120)
Hrastelnica ČETVRTAKA (120)
Jazvenik PONEDJELJAK (120)
Komarevo SRIJEDA (120)
Klobučak SRIJEDA (120)
Letovanci SRIJEDA (120)
Madžari SRIJEDA (120)
Novo Selo Palanječko UTORAK (120)
Novo Selo SRIJEDA (120)
Novo Praćno PETAK (120)
Odra PONEDJELJAK (120)
Palanjek ČETVRTAK (120)
Pola SRIJEDA (120)
Sela PONEDJELJAK (120)
Stupno PONEDJELJAK (120)
Staro Pračno PONEDJELJAK (120)
Topolovac UTORAK (120)
Vurot PONEDJELJAK (120)
Žabno PONEDJELJAK (120)

 

 

DONJA POSAVINA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Bukovsko SRIJEDA (120)
Čigoć SRIJEDA (120)
GuÅ¡će SRIJEDA (120)
Kratečko SRIJEDA (120)
Lonja SRIJEDA (120)
Lukavec SRIJEDA (120)
Mužilovčica SRIJEDA (120)
PreloÅ¡ćica SRIJEDA (120)
Suvoj SRIJEDA (120)
Svinjičko SRIJEDA (120)

 

 

RASPORED ODVOZA KUĆNOG OTPADA PO OPĆINAMA

 

 

MARTINSKA VES

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Bok UTORAK (120)
Dubrovčak UTORAK (120)
Jezero UTORAK (120)
Luka SRIJEDA (120)
Ljubljanica UTORAK (120)
Mahovo SRIJEDA (120)
Martinska Ves Desna UTORAK (120)
Martinska Ves Lijeva SRIJEDA (120)
Setuš SRIJEDA (120)
Strlečko UTORAK (120)
Trebarjevo Desno UTORAK (120)
Trebarjevo Lijevo SRIJEDA (120)
Tišina Erdedska SRIJEDA (120)
Tišina Kaptolska UTORAK (120)
Željezno UTORAK (120)
Žirčica UTORAK (120)
Željezno Lijevo SRIJEDA (120)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKENIK

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Brežani ČETVRTAK (120)
Brkiševina PETAK (120)
Cerje ČETVRTAK (120)
Dužica ČETVRTAK (120)
FarkaÅ¡ić PETAK (120)
Letovanić PETAK (120)
Lekenik ČETVRTAK (120)
Lekenička Poljana ČETVRTAK (120)
Letovanski Vrh PETAK (120)
Orleković PETAK (120)
PeÅ¡ćenica ČETVRTAK (120)
Petrovec ČETVRTAK (120)
Stari Brod PETAK (120)
Šišinec PETAK (120)
Vukojevac gornji ČETVRTAK (120)
Vukojevac donji ČETVRTAK (120)
Vratečko PETAK (120)
Žažina ČETVRTAK (120)

 

 

SUNJA

DAN ODVOZA, VELIČINA POSUDE (l)

Bestrma SRIJEDA (120)
Bistrač ČETVRTAK (120)
Bobovac ČETVRTAK (120)
Brđani Cesta ČETVRTAK (120)
Brđani Kosa SRIJEDA (120)
Crkveni Bok ČETVRTAK (120)
Četvrtkovac ČETVRTAK (120)
Donji Hrastovac ČETVRTAK (120)
Drljače ČETVRTAK (120)
Gradusa Posavska ČETVRTAK (120)
Ivanjski Bok ČETVRTAK (120)
Kinjačka SRIJEDA (120)
Krivaj Sunjski ČETVRTAK (120)
Petrinjci ČETVRTAK (120)
Sunja ČETVRTAK (120)
Sunjska Greda ČETVRTAK (120)
Strmen ČETVRTAK (120)
Sunjsko SeliÅ¡će ČETVRTAK (120)
Staza ČETVRTAK (120)
Vedro Polje ČETVRTAK (120)
Žreme ČETVRTAK (120)

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status