Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

24.462 puta!

Odložili ste

2.340.672,60 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 1.052.993,80 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 501.393,00 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 198.218,89 kg
OTPADNI TEKSTIL 128.454,26 kg
OTPADNO STAKLO 115.838,40 kg
OTPADNI PAPIR 83.326,37 kg
DRVO 81.886,00 kg
OTPADNI METAL 73.133,64 kg
OSTALO 50.464,94 kg
OTPADNA PLASTIKA 31.520,50 kg
PLASTIKA 21.541,30 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 1.377,90 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 292,10 kg
LIJEKOVI 195,60 kg
BOJE 22,90 kg
DETERDŽENTI 13,00 kg


Greška kod izvršavanja upita: SELECT ključni_broj, naziv_otpada, sum(masa) FROM predani_otpad INNER JOIN otpad ON otpad_id = id_otpada group by ključni_broj ORDER BY sum(masa) DESC
Objašnjenje: