Close

Interaktivne karte

INTERAKTIVNA KARTA ZAJEDNIČKIH SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

INTERAKTIVNA KANTA PODRUČJA SA ZNAKOVIMA ZABRANE NEPROPISNOG ODLAGANJA OTPADA

INTERAKTIVNA KARTA ZELENIH OTOKA

Klikom na gornje linkove možete pogledati interaktivne kartu sa lokacijama zelenih otoka, kontejnera za tekstil, kontejnera za komunalni otpad, mobilnog reciklažnog dvorišta, oznake zabrane nepropisnog odlaganja otpada i ostalo na području Grada Siska.

Za sve eventualne promjene, pogreške ili nadopune možete nam se obratiti na e-mail: gospodarenje-otpadom@gos.hr

S poštovanjem,

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.