Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZNJ 2016., Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja te ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona u pojedinom postupku javne nabave, te s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZNJ 2016. objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Skip to content