Općenito o uslugama koje pružamo

Trgovačko društvo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. davatelj je javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Gradu Sisku i Općinama Martinska Ves, Sunja i Lekenik.

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavlja sakupljanje, prijevoz, oporabu i druge djelatnosti u svezi postupanja s otpadom s 18 komunalnih vozila i strojeva i 128 zaposlenika. Sakupljanje otpada obavlja se iz više od 35.000 spremnika za miješani komunalni otpad, papir i ostali reciklabilni otpad. Više od 24.000 korisnika s područja Grada Siska i Općina Martinska Ves, Sunja i Lekenik koristi uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Godišnje se sakupi i preveze više od 20.000 tona otpada.

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. upravlja i sa tri reciklažna dvorišta i to dva u Sisku (Sisak Stari i Novi Sisak) i jednim reciklažnim dvorištem u Lekeniku.

Skip to content