Odlagalište neopasnog otpada "Goričica"

Lokacija odlagališta „Goričica“ nalazi se oko 6,5 km južno od centra grada Siska, uz lijevu obalu rijeke Save, nasuprot Luke za istovar nafte. Najbliže naselje je Topolovac smješteno oko 800 m sjeverno, odnosno uzvodno od odlagališta. Na odlagalište se dolazi postojećom asfaltiranom pristupnom cestom. Odlagalište je ograđeno i ima čuvarsku službu.

Odlagalište „Goričica“ nalazi se oko 6,5 km južno od centra grada Siska, uz lijevu obalu rijeke Save, nasuprot Luke za istovar nafte. Najbliže naselje je Topolovac smješteno oko 800 m sjeverno, odnosno uzvodno od odlagališta. Na odlagalište se dolazi postojećom asfaltiranom pristupnom cestom. Odlagalište je ograđeno i ima čuvarsku službu.


Otpad se do 1990. godine odlagao u kazete iskopane u zemlji, a zatim površinski uz povremeno prekrivanje inertnim materijalom. Tijekom rada odlagalište se kontinuirano uređuje i oprema sukladno novim zahtjevima i najvišim svjetskim standardima koji se postavljaju na građevine ove vrste. Grad Sisak je 1997. godine pristupio naročito opsežnom projektu uređenja i opremanja postojećeg odlagališta otpada. Svrha ovog projekta je da na postojećoj lokaciji, uz koju postoji sva prostorna dokumentacija, postupno uredi i opremi postojeće odlagalište prema najvišim svjetskim standardima koji se postavljaju na građevine ove vrste.


Sanacija se provodila postupno, u dvije faze. U okviru prve faze sanirana je jedna četvrtina od ukupne površine odlagališta. Završetak I. faze sanacije bio je kolovoz 1999.. II. faza sanacije je započela u rujnu 2006. godine, završila u 2007. godini, a obuhvaćala je 30.000 m2. Otpad se tako odlaže na površinu u koju je ugrađen temeljni višeslojni brtveni sustav s obodnim nasipom, sustav horizontalnog i vertikalnog otplinjavanja, izgrađen je drenažni sustav za prikupljanje i odvodnju procjedne vode novog otpada; odlagalište je opremljeno potrebnom infrastrukturom, koju čine struja, voda, protupožarni sustav, videonadzor, telefon.
Na odlagalištu je također, osim prostorija za rad djelatnika, garderoba, tuševa i prostorija za pranje radne odjeće, osiguran prostor za servisiranje posuda za sakupljanje otpada, hala za dodatno razvrstavanja korisnog otpada, te nadstrešnica za vozila. Odlagalište je opremljeno i uređajem za pranje vozila i spremnika. Na ulazu odlagališta smještena je čuvarska služba, nakon toga automatska vaga za utvrđivanje i evidenciju količina dovezenog otpada na odlaganje.

Skip to content