Odvojeno prikupljanje biootpada za zgrade

U nastavku pročitajte više o tome što se smije, a što ne smije odlagati u spremnike za biootpad te bitne informacije o načinu odlaganja otpada u spremnike.

Korisnici koji zajednički koriste uslugu (zgrade) obavezni su biootpad predavati putem spremnika

Sukladno članku 22. Zakona o gospodarenju otpadom, biootpad se mora odložiti na mjestu njegovog nastanka ili reciklirati na mjestu nastanka kada je to primijenjivo (kuće). Slijedom navedenog, korisnici usluge koji stanuju u zgradama i koji uslugu prikupljanja otpada koriste zajednički s drugim stanarima, obvezni su biootpad odvojeno odlagati u za to namijenjene spremnike koji će biti ili su već postavljeni uz spremnike za miješani komunalni otpad.

Prikupljeni biootpad GOS će predavati tvrtkama koje su ovlaštene za zbrinjavanje. S obzirom da cijena zbrinjavanja kod ovlaštenih tvrtki ovisi o „čistoći“ biootpada, molimo korisnike da se pridržavaju uputa za odlaganje. Kako cijena javne usluge prikupljanja otpada koju korisnici plaćaju ovisi o troškovima usluge, propisnim i odgovornim odlaganjem biootpada spriječit će se značajno povećanje troškova zbrinjavanja otpada. Na taj način zajednički možemo osigurati stabilnost trenutne cijene usluge i spriječiti njezino povećanje. Podsjećamo da se uz fiksnu minimalnu cijenu javne usluge dodatno naplaćuje isključivo pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad. Pražnjenje spremnika za biootpad, kao i pražnjenje spremnika za korisni otpad (plavi i žuti spremnici) ukalkulirano je u fiksni dio cijene.

Molimo da svoj biootpad u spremnike ne odlažete u vrećicama već direktno u rasutom stanju. Plastične vrećice, bilo da su one biorazgradive ili ne, smatraju se nečistoćom što značajno povećava cijenu zbrinjavanja, a time i naše troškove. Podsjećamo, povećanje troškova utječe na cijenu usluge koju plaćate. Razumljivo je da će smeđi spremnik zbog odlaganja biootpada u rasutom stanju biti prljaviji, a time i podložniji neugodnim mirisima. Kako bi umanjili neugodu koja dolazi zbog odlaganja biootpada u rasutom stanju, GOS će specijalnim komunalnim vozilom koji ima ugrađen visokotlačni perač s vremena na vrijeme (učestalije u ljetnim mjesecima) prazniti spremnike za biootpad i istovremeno ih oprati.

Ako ste postojeći korisnik usluge, a niste zaprimili ŠIFRU ZA OTKLJUČAVANJE SPREMNIKA ili ako ste novi korisnik usluge i zanima Vas KAKO DOBITI ŠIFRU ZA OTKLJUČAVANJE SPREMNIKA za biootpad koji Vam je namijenjen, molimo Vas da nas KONTAKTIRATE!

PISANE UPUTE ZA KORIŠTENJE SPREMNIKA možete preuzeti OVDJE!

Što se smije, a što ne smije odlagati u spremnike za biootpad!

 • KUHINJSKI OTPAD OD PRIPREME HRANE:
 • ostaci termički NEOBRAĐENOG voća i povrća (kora, nejestivi dijelovi, listovi povrća…)
 • ljuske jaja
 • talog od kave
 • vrećice od čaja
 • ostaci kruha
 • OSTALI BIOOTPAD:
 • uvenulo cvijeće
 • lišće i granje
 • zemlja iz lončanica
 • otkos trave i živice (manje količine)
 • ostaci od orezivanja voćaka i vinove loze (manje količine)
 • kora drveta
 • kosa i dlaka
 • papirnate maramice
 • borove iglice
 • ……….
 • ostaci termički OBRAĐENE hrane
 • jako pljesnivo i trulo voće i povrće
 • mliječni proizvodi, ulja, masti
 • kosti, meso, riba, koža, masnoće, izmet
 • pepeo, pijesak za kućne životinje
 • ambalaža (kartonska, staklena, plastična),
 • gume, plastika, metal, staklo
 • opasni otpad
 • lijekovi
 • pelene
 • novinski papir i časopisi u boji
 • obojeno i lakirano drvo
 • biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim bojama i pesticidima
 • odjeća
 • cigarete, opušci
 • štapići za uši, vata, ulošci
 • ……….

Video upute za otključavanje i korištenje spremnika za biootpad!

Skip to content