Cjenik javne usluge

Grad Sisak

Trenutno važeći cjenik (vrijedi do 30. rujna 2022. godine)

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Siska (vrijedi od 1. listopada 2022.)

Općina Lekenik

Općina Sunja

Trenutno važeći cjenik (vrijedi do 30. rujna 2022. godine)

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Sunja (vrijedi od 1. listopada 2022.)

Općina Martinska Ves

Skip to content