Cjenik javne usluge

Grad Sisak

Trenutno važeći cjenik (vrijedi do 30. rujna 2022. godine)

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Siska (vrijedi od 1. listopada 2022.)

Općina Lekenik

Trenutno važeći cjenik (vrijedi do 30. rujna 2022. godine)

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Lekenik (vrijedi od 1. listopada 2022.)

Općina Sunja

Trenutno važeći cjenik (vrijedi do 30. rujna 2022. godine)

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Sunja (vrijedi od 1. listopada 2022.)

Općina Martinska Ves

Trenutno važeći cjenik (vrijedi do 30. rujna 2022. godine)

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves (vrijedi od 1. listopada 2022.)

Skip to content