Krupni (glomazni) otpad

Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. dužno je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge (samo kućanstva) na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u količini ne većoj od 5 m³. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. dužno je preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge.
Skip to content