Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Dana 7. studenog 2017. godine certifikacijska kuća DNV GL Adriatica d.o.o. izdala je certifikat kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja u tvrtki Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u skladu sa normama ISO 9001:2015 (upravljanje kvalitetom) i 14001:2015 (upravljanje okolišem).

 
 
iso_new2

Upravljanje kvalitetom

Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljšavanju sveukupne uspješnosti i osigurava dobru osnovu za inicijative održivog razvoja.

Moguće prednosti za organizaciju koja primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na ovoj međunarodnoj normi su:

a) sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i pružanja usluga koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa
b) veće prilike za povećanje zadovoljstva kupaca
c) poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama vezanim uz kontekst i ciljeve organizacije
d) sposobnost dokazivanja sukladnosti s navedenim zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom

Upravljanje okolišem

Usvajanje sustava upravljanja okolišem strateška je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljšavanju tako da osigura organizaciji okvir za zaštitu okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s društvenim i gospodarskim potrebama.

Sustavan pristup upravljanju okolišem može upravi osigurati informacije na temelju kojih može graditi uspjeh kroz dulje razdoblje i stvarati prilike za doprinos održivom razvoju tako da:

a) štiti okoliš sprječavanjem ili ublažavanjem štetnih utjecaja na okoliš
b) ublažava mogući štetan učinak uvjeta okoliša na organizaciju
c) pomaže organizaciji u ispunjavanju obveza usklađenosti
d) povećava uspješnost upravljanja okolišem
e) nadzire ili utječe tako da se proizvodi i usluge organizacije projektiraju, proizvode, distribuiraju, troše i zbrinjavaju, i to s gledišta životnog ciklusa kako bi se spriječilo da se utjecaji na okoliš nenamjerno premjeste u neku drugu fazu životnog ciklusa
f) ostvaruje financijske i poslovne koristi koje mogu proizići iz primjene mogućnosti/rješenja prihvatljivih za okoliš koje jačaju tržišnu poziciju organizacije
g) priopćuje informacije povezane s okolišem bitnim zainteresiranim stranama.

Upravljanje kvalitetom i okolišem je trajan proces, koji obuhvaća čitavu organizaciju i sve funkcije u tvrtki. Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog primjereno njegovoj funkciji i poslu. Uspjeh sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ovisi o opredijeljenosti na svim razinama i u svim funkcijama organizacije, pri čemu uprava ima vodeću ulogu.

Skip to content