slika1

Ekopatrola

Prvenstveni cilj EKOPATROLE je nadzor nad provedbom Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i zakonskih propisa vezanih za gospodarenje otpadom. Zaposlenici vizualno pregledavaju sadržaje spremnika za otpad i označavaju ih pripadajućom naljepnicom. Sve podatke o pregledima unose u informacijski sustav koji automatski obrađuje podatke.

Individualni korisnici ili ulazi zgrada koji učestalo i svjesno nepropisno odlažu otpad bit će na temelju prijave Ekopatrole za to kažnjeni sukladno ugovornim kaznama propisanim Zakonom o gospodarenju otpadom, a za one koji odgovorno i predano razdvajaju svoj otpad planirane su prigodne nagrade.
zelena

Što je EKOPATROLA trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.?

EKOPATROLA je posebno formiran tim zaposlenika trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. koji provode i nadziru provedbu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i Zakonskih propisa vezanih za gospodarenje otpadom.

Zašto je EKOPATROLA potrebna?

Primarni cilj EKOPATROLE je komunikacija s građanima i edukacija o pravilnom razvrstavanju i odlaganju otpada. Na taj način potiče se PRAVILNO i ODGOVORNO razvrstavanje otpada, a sve s ciljem smanjenja miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište i povećanja pravilno odvojenog korisnog otpada u spremnike za korisni otpad.

Koja je zakonska osnova za EKOPATROLU?

Člankom 69. stavak 6. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da davatelj javne usluge (GOS) mora osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

Člankom 70. stavak 4. točka 2. propisuje da korisnik usluge mora omogućiti davatelju usluge pristup spremniku.

Člankom 70. stavak 4. točka 4. propisuje da korisnik usluge odgovara za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu.

Člankom 70. stavak 4. točka 7. propisuje da korisnik usluge mora odvojeno predavati miješani komunalni otpad, korisni otpad, opasni otpad i glomazni otpad.

crvena
zelena
Skip to content