Planovi poslovanja

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

Poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što se bolje predvide budući događaji i rješenja budućih problema, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Planovi poslovanja

Skip to content