Miješani komunalni otpad

Miješani komunalni otpad

U spremnike za miješani komunalni otpad odlaže se sav otpad koji nije moguće razvrstat (reciklirati) u ostale spremnike (plavi spremnik za papir i žuti spremnik za ostali reciklabilni otpad – plastika, staklo, metal).

Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada u ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima samo 15% do 30%.

Što se smije, a što ne smije odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad!

• onečišćene vrećice za pakiranje hrane
• onečišćeni papir i folija za omatanje hrane
• onečišćeni papirnati ubrusi i maramice
• vlažne maramice
• vrećice od usisavača i njihov sadržaj
• higijenski ulošci
• pelene za djecu i odrasle
• ostaci termički obrađene hrane
• otpad koji nastaje prilikom pripremanja hrane (kosti, ljuske, vrećice od čaja…)
• indigo papir
• filmovi, fotografije, naljepnice
• plastificirani i metalizirani papir
• porculan, keramika• pijesak za životinje
• spužve, vate, tapete
• otpad od metenja
• gumene rukavice
• britvice za brijanje
• opušci

• ambalaža od metala, stakla i plastike
• višeslojna (tetrapak) ambalaža za mlijeko i napitke
• električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci kao što su kablovi)
• glomazni, metalni i građevinski otpad
• opasni otpad (fluorescentne žarulje, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
• tekući i polutekući otpad
• žar i vrući pepeo
• zemlja, kamenje
• lešine životinja

Skip to content