Opći podaci

Tvrtka Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. je u sto postotnom vlasništvu Grada Siska te je kao takva ovlaštena sakupljati otpad u gradu Sisku. U općini Lekenik tvrtka Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. sakuplja otpad na temelju ugovora o koncesiji, a u općinama Sunja i Martinska Ves tvrtka Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. sakuplja otpad na temelju sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom od 26. veljače 2019. godine, a u skladu s važećim Planovima gospodarenja otpadom svake pojedine Općine.

 
VOZILA I STROJEVA
0
KORISNIKA USLUGE
0
SPREMNIKA ZA OTPAD
0
TONA OTPADA GODIŠNJE
0

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

Trg Josipa Mađerića 1, Sisak

MBS: 080152286

MB: 1294911

OIB: 25388753075

ŠIFRA DJELATNOSTI: 38.11

OTP banka d.d. Sisak, S. i A. Radića 28, HR0224070001188006741

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, HR9225000091101168691

Privredna banka d.d. Zagreb, Sisak, S. i A. Radića 10, HR6423400091110129642

Direktor: Mateo Lončar, dipl.ing.prometa

Predsjednik nadzornog odbora: Zvonko Marincelj

Skupština: Gradonačelnica Grada Siska

Temeljni kapital: 5.112.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Vlasništvo: 100% Grad Sisak

 

Skip to content