Misija - Vizija - Strategija

Naša Misija!

Osigurati vrhunsku kvalitetu usluga za naše sadašnje i buduće korisnike, kao i najmoderniju tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada.

Naša Vizija!

Biti najbolji u Hrvatskoj u sustavu cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom.

Naša Strategija!

Strategija treba dovesti do konkurentske prednosti. Tvrtka mora biti drugačija od svojih konkurenata. Osnova za to je stvaranje i iskorištavanje prilika i mogućnosti, te mobiliziranje resursa kako bi se tvrtka usmjerila u željenom pravcu.

Sanacijom odlagališta komunalnog otpada „Goričica“, koje je uređeno prema najvišim svjetskim standardima za građevine ove vrste, napravljen je velik i bitan korak u ostvarenju naše misije / vizije /  strategije.

Skip to content