Biootpad

Biorazgradivi otpad (biootpad)

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada.

 

Zašto se biootpad mora sakupljati odvojeno od miješanog komunalnog otpada?

Osim što je razvrstavanje i odvojeno prikupljanje ili kompostiranje biootpada zakonska obveza, istim se značajno smanjuju količine otpada koje se odlažu na odlagalište.

Što se mijenja u načinu sakupljanja komunalnog otpada?

Stari način sakupljanja

Novi način sakupljanja otpada

Što se smije, a što ne smije odlagati u spremnike za biootpad!

 • KUHINJSKI OTPAD OD PRIPREME HRANE:
 • ostaci termički NEOBRAĐENOG voća i povrća (kora, nejestivi dijelovi, listovi povrća…)
 • ljuske jaja
 • talog od kave
 • vrećice od čaja
 • ostaci kruha
 • OSTALI BIOOTPAD:
 • uvenulo cvijeće
 • lišće i granje
 • zemlja iz lončanica
 • otkos trave i živice (manje količine)
 • ostaci od orezivanja voćaka i vinove loze (manje količine)
 • kora drveta
 • kosa i dlaka
 • papirnate maramice
 • borove iglice
 • ……….
 • ostaci termički OBRAĐENE hrane
 • jako pljesnivo i trulo voće i povrće
 • mliječni proizvodi, ulja, masti
 • kosti, meso, riba, koža, masnoće, izmet
 • pepeo, pijesak za kućne životinje
 • ambalaža (kartonska, staklena, plastična),
 • gume, plastika, metal, staklo
 • opasni otpad
 • lijekovi
 • pelene
 • novinski papir i časopisi u boji
 • obojeno i lakirano drvo
 • biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim bojama i pesticidima
 • odjeća
 • cigarete, opušci
 • štapići za uši, vata, ulošci
 • ……….

Da li se zbog odvojenog prikupljanja biootpada mijenja raspored sakupljanja miješanog komunalnog otpada koji se do sada prikupljao svaki tjedan?

Da! Spremnici za miješani komunalni otpad i spremnici za biootpad sakupljaju se naizmjenično i to jedan tjedan miješani komunalni otpad, drugi tjedan biootpad….Rasporede odvoza otpada možete pronaći OVDJE!

Koje su promjene u načinu obračuna cijene usluge?

Cijena usluge ovisno o odabranom modelu odvajanja biootpada. Korisnici usluge imaju pravo izabrati između dva modela i to:

Model 1*: Biootpad predaju putem zaduženog smeđeg spremnika

Model 2*: Biootpad sami kompostiraju

Onim korisnicima koji odaberu Model 1 cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada se ne mijenja već se mijenja samo ritam sakupljanja i to na način da spremnike za miješani komunalni otpad i spremnike za biootpad na pražnjenje daju naizmjenično (jedan tjedan spremnik za miješani komunalni otpad, drugi tjedan spremnik za biootpad…). Odabirom ovog modela korisnici na zaduženje besplatno dobivaju svoj spremnik za biootpad.

Korisnici usluge koji odaberu Model 2 i jednokratno dokažu samostalno kompostiranje biootpada ostvaruju pravo na umanjenje minimalne cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u iznosu od 1,00 EUR (+PDV). Spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje se može davati svaki drugi tjedan. U slučaju da kućanstvo proizvodi nešto više miješanog komunalnog otpada odnosno ako korisniku usluge postojeći volumen spremnika za miješani komunalni otpad nije dovoljan, može zatražiti zaduženje spremnika većeg volumena ili dodatni spremnik. Bitno je za napomenuti da korisnici koji odaberu ovaj model sami moraju financirati infrastrukturu za kompostiranje biootpada (reciklažni kutak u vrtu ili dvorištu ili prikladne spremnike/kompostere). 

Biootpad se ne smije odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad!

Miješani komunalni otpad se ne smije odlagati u spremnike za biootpad!

Kako odabrati model?

Model načina odvojenog prikupljanja ili kompostiranja biootpada može se odabrati na dva načina i to putem obrasca (IZJAVA.pdf) kojeg možete preuzeti, ispuniti i dostaviti ga osobno u upravu društva ili na e-mail info@gos.hr ili putem web obrasca kojeg možete pronaći OVDJE!

Više informacija o:

Skip to content