Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.

Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. upravlja s tri stacionarna i jednim mobilnim reciklažnim dvorištem.

Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

Na lokaciji uz Most Gromova u Ulici kralja Zvonimira 7B, dana 17. veljače 2020. godine, otvoreno je prvo reciklažno dvorište u Sisku.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ukupna vrijednost projekta je 4.370.018,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 4.217.387,00 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 3.584.778,95 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Siska.

Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496
Radno vrijeme:
PON - PET: 08:00 do 20:00 sati
SUB: 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

Dana 15. ožujka 2021. godine, na lokaciji Capraška ulica 4 otvoreno je drugo reciklažno dvorište u Sisku.

Ukupna vrijednost radova i opremanja iznosi 5.366.805,69 kn od čega je iz Kohezijskog fonda osigurano 4.291.909,83 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Siska.

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765
Radno vrijeme:
PON - PET: 08:00 do 20:00 sati
SUB: 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

Dana 15. ožujka 2021. godine, na lokaciji Vatrogasna 2B, Lekenik otvoreno je reciklažno dvorište u Lekeniku.

Vrijednost radova i opremanja iznosi gotovo 2,6 milijuna kuna od čega je iz Kohezijskog fonda osigurano 2.127.292,49 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Lekenik.

Reciklažno dvorište "Lekenik"

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme:

PON, SRI, PET: 08:00 do 16:00 sati

UTO, ČET: 14:00 do 20:00 sati

SUB (prva i treća subota u mjesecu): 07:00 do 15:00 sati

Mobilno reciklažno dvorište

U srpnju 2016. godine nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište. Ova mobilna jedinica ima mogućnost zaprimanja 11 frakcija različitih vrsta otpada i to papir, plastika, staklo, električni i elektronički otpad, tekstil, metal, toneri, lijekovi, ambalaža pod tlakom, baterije te ambalaža onečišćene opasnim tvarima.

Ukupna vrijednost investicije je 262.000 kn. Mobilno reciklažno dvorište financirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Sisak je financirao 60%, a Fond 40% vrijednosti.
Skip to content