Uvođenje integriranih sustava upravljanja prema međunarodnim normama ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004

Temeljne vrijednosti usklađivanja poslovanja sa zahtjevima ovih međunarodnih normi očituju se kroz:
– temeljito “čišćenje” tvrtke u doslovnom i prenesenom značenju (znati u svakom trenutku gdje je i koja je naša poslovna dokumentacija)
– striktno definiranje ovlasti i odgovornosti za posao koji se obavlja (gdje počinje i gdje završava odgovornost)
– uspostavljanje dvosmjerne komunikacije u hijerarhiji tvrtke
– tržišno gospodarstvo (potrebe i zahtjevi kupaca i kako ih ispuniti, te povratne informacije od kupaca
– procesni pristup poslovanju (osigurati učinkovitost i realizaciju svih procesa bez obzira na organizacijske promjene)
– nastojanje da kroz poslovanje što više cijenimo naše okruženje i prirodne resurse koji su nam dati na upravljanje

Skip to content