Obavijest

Obavještavamo građane Grada Siska, Općine Martinska Ves, Općine Lekenik i Općine Sunja, da će se odvoz kućnog otpada u periodu
od 23.07.2007. do 01.09.2007. vršiti od 6,00 sati, stoga Vas molimo da Vaše posude budu izvučene ispred vaših kuća prije 6,00 sati.

Od 03.09.2007. pa nadalje, odvoz će se odvijati po ustaljenom rasporedu za sve korisnike naših usluga.

Skip to content