Raspored odvoza otpada

Zbog značajnih promjena u načinu sakupljanja otpada i obračuna cijene, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. optimiziralo je sve linije sakupljanja miješanog i korisnog otpada.

RASPORED ODVOZA OTPADA

Skip to content