II. Faza uređenja postojećeg odlagalište otpada ”Goričica” i certifikacija tvrtke u skladu s normom ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004

Utorak, 13. studenog 2007., je za tvrtku “Gospodarenje otpadom Sisak” povijesni dan. Tvrtka će tada predstaviti certifikacije ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 koje su im potvrđene početkom prošlog mjeseca a također će biti predstavljeni i rezultati druge faze uređenja postojećeg odlagališta otpada Goričica.

Organizirani odvoz otpada putem komunalnog poduzeća započinje 1948. godine. Komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada u gradu Sisku u periodu od 1948. godine do danas obavljali su: od 1948 – 1952. “Otpad” – gradsko poduzeće za prikupljanje otpadaka, od 1952 – 1964. “Čistoća” – gradsko poduzeće za čišćenje i uređenje grada Siska, od 1964 – 1997. “Komunalac” – gradsko komunalno poduzeće Sisak, od 1997 – 2000. “Saubermacher” DL AG Graz, kao koncesionar, a od 2000. “Gospodarenje otpadom Sisak” d.o.o. Sisak – trgovačko društvo u vlasništvu grada Siska . Godine 1987. izgrađeno je i otvoreno prvo uređeno odlagalište otpada tzv. “sanitarna deponija” na lokaciji Goričica, 1995. godine izrađen je Program gospodarenja otpadom Grada Siska, kada to još nije bila zakonska obaveza dok se od 1997. godine pristupa novom uređenju i opremanju odlagališta “Goričica” – I faza sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97). Novi otpad se odlaže od 1997. godine tehnologijom kosog odlaganja uz prekrivanje, koji zadovoljava sve svjetske standarde, tako da je odlagalište otpada danas jedno od najmodernijih odlagališta u državi.
2004. godine donesen je program cjelovitog uređenja i opremanja odlagališta komunalnog otpada “Goričica” – II faza.
Zbrinjavanjem komunalnog otpada GOS obuhvaća oko 70 000 stanovnika (grad Sisak i prigradska naselja, općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja), ukupno godišnje opterećenje Odlagališta je oko 18 000 tona, dok je projicirano kako bi se kritična točka, ukoliko se ne bi ulagalo u Odlagalište nakon II faze, 2015. godina, a potpuno iskorištenje do 2030. godine. Uvođenjem novog postupanja izdvajanjem one vrste otpada koja utječe na volumnu količinu (papir, staklo, PET, drvo, tkanine, biološki otpad) povećao bi se kapacitet samo II faze sanacije odlagališta do 2030. godine.
Vrijednost investicije na sanaciji II faze Odlagališta “Goričica” iznosi 16.908.040,51 kuna, uključivo PDV, a izvođač radova je tvrtka “EURCO” – Vinkovci. Financijska konstrukcija je sljedeća (Grad Sisak – 40% iz sredstava naknade za deponiranje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 60%) . Sukladno zahtjevima za postizanje viših ekoloških standarda na području odlaganja otpada, kao prvi korak poduzete su mjere za smanjenje odopropusnosti temeljnog brtvenog sustava odlagališta.

CERTIFIKACIJA TVRTKE

Tvrtka “Gospodarenje otpadom Sisak” d.o.o. Sisak je u skladu sa svojim strateškim ciljevima uzela u obvezu kontinuirano poboljšavati kvalitetu poslovanja i unapređivati kako odnos prema svojim korisnicima, tako i prema našem zajedničkom okolišu. Stoga su u poslovanje implementirali zahtjeve međunarodnih normi HRN EN ISO 9001:2000 – Sustav upravljanja kvalitetom i HRN EN ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja zaštitom okoliša.
Provjera sustava izvršena je 01. i 02. listopada 2007. godine, te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima normi i njihova integracija u naše poslovanje. No u GOS-u poručuju da samim dobivanjem certifikata nije završen posao. Dužnosti, obveze i prava Tima za kvalitetu i okoliš, kao i svih zaposlenika je da održavaju i unapređuju integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, da provjeravaju učinkovitost i primjenljivost sustava, prate, kontroliraju i poboljšavaju redovite poslovne aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Iz izloženog prikaza postupanja s komunalnim otpadom u Gradu Sisku, vidljivo je da su na ovom području postignuti značajni rezultati u: uređenosti i opremljenosti odlagališta,
standardima odlaganja otpada te načinu financiranja i daljnjeg razvoja sustava. Sadašnja relativno povoljna pozicija u odnosu na druge gradove proizlazi prije svega iz činjenice da se s realizacijom sustava započelo puno ranije nego u drugim gradovima (prije više od dvadeset godina), te je zbog toga u kraćem vremenu i s manjim ulaganjima osigurana ključna pretpostavka cjelovitog sustava – lokacija i ulaganja u odlagalište. Možda je u tom presudno bilo to da je na vrijeme započeto s pripremom javnosti i formiranjem svijesti o tome da je riječ o važnom komunalnom problemu čije rješavanje se ne smije odlagati, jer bi njegovo odlaganje moglo proizvesti pogubne financijske i ekološke posljedice. U GOS-u se nadaju da iskustva Grada Siska mogu poslužiti kao jedan od mogućih modela za uspostavu i financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i u drugim sredinama.

Bilten

Skip to content