Ulaganja u GOS

Kamioni kojima se odvozi otpad s područja grada na odlagalište «Goričica» u Topolovcu od sada će na prometnice s odlagališta izlaziti čišći. Naime, trgovačko društvo u vlasništvu grada, Gospodarenje otpadom Sisak na odlagalištu od nedavno koristi postrojenje za pranje podvozja kamiona. S načinom na koji uređaj radi, danas je prilikom posjeta odlagalištu, upoznat gradonačelnik Dinko Pintarić i njegov zamjenik Mario Marot.

Nakon što je sanirano samo područje deponije, sada se ulaže i u njeno uređenje. Dokaz tome je i nova investicija od 600 tisuća kuna, a koja je važna za promet kamiona koji dovoze otpad na odlagalište i nakon toga izlaze ponovno na cestu. Riječ je o postrojenju za pranje podvozja kamiona koje će omogućiti da oni na prometnice izlaze čisti, ne raznoseći smeće s deponije. Osim toga u krugu odlagališta nalazi se i nova meteorološka stanica koja osim temperature i brzine zraka, smjera vjetra, tlaka i vlage te količine oborina, mjeri i solarnu radijaciju i isparavanje. Svi ti podaci dostupni su na web stranici GOS-a.

Izgrađena je i trafostanica koja osigurava nesmetan rad svih uređaja i opreme na odlagalištu, a ima dovoljno snage i za potrebe sortirnice koja se tek treba izgraditi. Sva ova ulaganje u opremanje iznose oko 1,5 milijuna kuna, što će doprinijeti da Sisak ima deponij vrhunske kvalitete.

Započeta je gradnja hidrantske mreže, a u narednih godinu dana izgradit će se i čvrsti objekti za potrebe svih službi na odlagalištu. GOS ima namjeru kupiti još dva kamiona koja će omogućiti brži i kvalitetniji odvoz smeća s područja grada, a u pripremi je i projekt pristupne ceste odlagalištu.

Foto: Željko Rakarić

Skip to content