Gradnja nadstrešnice parkirališta za kamione

31.12.2008. godine u Narodnim Novinama objavljen je natječaj – GRADNJA NADSTREÅ NICE PARKIRALIÅ TA ZA KAMIONE.

Ø  Rok za dostavu ponude je 23.02.2009. godine u 11 sati.

Ø  Ponude se dostavljaju na adresu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., I.K. Sakcinskog 28., 44 000 Sisak « za nadmetanje GRADNJA NADSTREÅ NICE PARKIRALIÅ TA ZA KAMIONE  EVV 5/08 – ne otvaraj» .

Ø  Javno otvaranje ponuda obaviti će se 23.02.2009. godine u 11 sati u prostorijama sjedišta naručitelja.

Ø  Natječajna dokumentacija može se podići u sjedištu uprave Gospodarenja otpadom Sisak ili biti dostavljena poštom.

Ø  Za sve dodatne informacije potrebno je nazvati na broj telefona 044/ 547-955.

Skip to content