Odvojeno prikupljanje višeslojne kartonske ambalaže – TETRA PAKOVE i srodne ambalaže

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i tvrtka Tetra Pak pokrenuli su zajedničku suradnju na prikupljanju višeslojne ambalaže za napitke – Tetra Pakove i srodne ambalaže, te je Sisak tako među prvim gradovima u Hrvatskoj, zajedno sa Zagrebom, Rijekom, Pulom i Rovinjom, pružio mogućnost selektiranja te vrste ambalaže. Ambalaža će se prikupljati u posudama i kontejnerima, u koje su do sada građani mogli odložiti samo papir na postojećim “zelenim otocima”, na što upućuje narančasta edukativna naljepnica. Å est vlastitih kontejnera za prikupljanje isključivo višeslojne kartonske ambalaže dobili su sisački dječji vrtići.
Zajednički prikupljeni papir i višeslojna kartonska ambalaža se sortiraju nakon prikupljanja, te se upućuju na recikliranje. Budući da se u Hrvatskoj godišnje na tržište plasira oko 10.000 t te vrste ambalaže, sortiranjem i recikliranjem se produžuje vijek odlagališta. Karton, koji čini 74 % udjela višeslojne ambalaže za napitke, koristi se u proizvodnji novih proizvoda od recikliranog papira, a polietilen i aluminij mogu se također reciklirati na različite načine.
U sklopu obilježavanja Svjetskog dana šuma 21.03., a vezano uz što bolju edukaciju građana o odvojenom prikupljanju višeslojne kartonske ambalaže, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i Tetra Pak održat će u četvrtak, 18. ožujka 2010. godine s početkom u 11.00 sati tiskovnu konferenciju u prostorijama Dječjeg vrtića Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33.

P3100016Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i tvrtka Tetra Pak pokrenuli su zajedničku suradnju na prikupljanju višeslojne ambalaže za napitke – Tetra Pakove i srodne ambalaže, te je Sisak tako među prvim gradovima u Hrvatskoj, zajedno sa Zagrebom, Rijekom, Pulom i Rovinjom, pružio mogućnost selektiranja te vrste ambalaže. Ambalaža će se prikupljati u posudama i kontejnerima, u koje su do sada građani mogli odložiti samo papir na postojećim “zelenim otocima”, na što upućuje narančasta edukativna naljepnica. Å est vlastitih kontejnera za prikupljanje isključivo višeslojne kartonske ambalaže dobili su sisački dječji vrtići.

Zajednički prikupljeni papir i višeslojna kartonska ambalaža se sortiraju nakon prikupljanja, te se upućuju na recikliranje. Budući da se u Hrvatskoj godišnje na tržište plasira oko 10.000 t te vrste ambalaže, sortiranjem i recikliranjem se produžuje vijek odlagališta. Karton, koji čini 74 % udjela višeslojne ambalaže za napitke, koristi se u proizvodnji novih proizvoda od recikliranog papira, a polietilen i aluminij mogu se također reciklirati na različite načine.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana šuma 21.03., a vezano uz što bolju edukaciju građana o odvojenom prikupljanju višeslojne kartonske ambalaže, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i Tetra Pak održat će u četvrtak, 18. ožujka 2010. godine s početkom u 11.00 sati tiskovnu konferenciju u prostorijama Dječjeg vrtića Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33.

Skip to content