DJEČJIM VRTIĆIMA POKLONJENI KOMPOSTERI

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, 09. lipnja 2010. godine djelatnici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. posjetili su dječje vrtiće “Pčelica” i “Maslačak”. Tom prigodom, svakom vrtiću su poklonjene posude za kompostiranje, kako bi mališani u najranijoj dobi naučili odvajati i reciklirati organski otpad, koji čini oko trećinu otpada iz domaćinstva.

Kompostirati se mogu biljke iz vrta, kućno bilje, kore povrća i voća, talog i filter od kave, čaja, biljni ostaci hrane, piljevina i komadići drva, kore jaja, ohlađeni pepeo od drveta, papir.

Odlaganjem u komposter, organski otpad pretvara se u organsko gnojivo; na taj način se veliki dio kućnog otpada reciklira i koristi za prihranu vrtova i travnjaka.

Skip to content