“ZELENI TJEDAN” ZAPOČEO NA ODLAGALIÅ TU “GORIČICA”

Od 9. svibnja 2011. godine u Sisku se prvi puta održava manifestacija pod nazivom “Zeleni tjedan”, a prvoga dana organiziran je posjet Dječjih vrtića Sisak Stari i Sisak Novi odlagalištu komunalnog otpada “Goričica” u Topolovcu, gdje su mališani u pratnji teta i djelatnika GOS-a naučili nešto novo o otpadu, recikliranju i ekologiji; kako se odvojeno odlaže otpad, što se dešava sa starim papirom, u kakvim se kamionima otpad prevozi i gdje otpad u konačnici završava. Nadamo se da je bilo i poučno i zabavno!

Skip to content