JESENJSKA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava građane Siska da je 27. kolovoza započela jesenska akcija odvoza glomaznog otpada za 2011. godinu.

Za građane Općine Sunja započinje se s odvozom glomaznog otpada 17. listopada, 24. listopada za područje Općine Martinska Ves, a 26. listopada za područje Općine Lekenik.

Kalendar odvoza glomaznog otpada građani su u veljači dobili uz svoje račune, a ukoliko su ga izgubili, nalazi se i na web stranici GOS-a www.gos.hr ili se mogu informirati putem besplatnog info telefona 0800 200 214.

I ovoga puta se mole građani da među glomazni otpad ne iznose električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač električnog i elektroničkog otpada je Auto servis PIT STOP, Božidara Adžije 19, Sisak (tvornički krug Željezare), sakupljanje i prijevoz se obavlja bez naplate, a može se naručiti na besplatni broj telefona 0800 444 110.

Skip to content