PROLJETNA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava građane Siska da 3. ožujka započinje prva od dvije ovogodišnje akcije odvoza glomaznog otpada za 2012. godinu.

Za građane Općine Sunja započinje se s odvozom glomaznog otpada 14. svibnja, 21. svibnja za područje Općine Martinska Ves, a 28. svibnja za područje Općine Lekenik.

Kalendar odvoza glomaznog otpada građani su u veljači dobili uz svoje račune, a ukoliko su ga izgubili, nalazi se i na našoj web stranici www.gos.hr ili se mogu informirati putem besplatnog info telefona 0800 200 214.

Kao i svaki puta do sada, i ovoga puta se mole građani da među glomazni otpad ne iznose električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je Auto servis PIT STOP, Božidara Adžije 19, Sisak (tvornički krug Željezare), sakupljanje i prijevoz se obavlja bez naplate, a može se naručiti na besplatni broj telefona 0800 444 110.

Više o elektroničkom i električnom otpadu (EE otpad) može se saznati na web stranici www.eeotpad.com.

Nadamo se da će upozorenja i edukacija uroditi plodom i da će građani vremenom početi uvažavati naše zamolbe i ne iznositi navedenu vrstu otpada zajedno s glomaznim otpadom.

Skip to content