ZELENA ČISTKA – JEDAN DAN ZA ČISTI OKOLIÅ 

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. se uključilo u međunarodnu akciju čišćenja divljih deponija pod nazivom Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. Dana 21. travnja 2012. godine, čišćene su divlje deponije na području Lonje, Kratečkog, Galdova i Zelenog Brijega periodu od 8.00 do 14.00 sati. U akciji su, osim naših djelatnika, sudjelovali i predsjednici mjesnih odbora, u Lonji članovi udruge Lonjska iža, te volonteri, kojih je bilo najviše u Galdovu. S navedenih lokacija očišćeno je ukupno 31 t otpada, te je dogovoren ponovni odlazak u Lonju i Kratečko, kako bi se očistile lokacije koje se nisu mogle taj dan očistiti.

 

Skip to content