JESENSKA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava građane da započinjemo s odvozom glomaznog otpada s područja grada Siska. Početak jesenske akcije odvoza je 24. kolovoza 2013. godine i to s područja centra grada i Vrbine.

Molimo građane da kao i do sada glomazni otpad iznesu dan ranije ispred svojih kuća i zgrada i da ga ne odlažu na zelene površine ili u kontejnere.

Za građane Općine Sunja započinje se s odvozom glomaznog otpada 21. listopada, 28. listopada za područje Općine Martinska Ves, a 30. listopada za područje Općine Lekenik.

I ovoga puta se mole građani da među glomazni otpad ne iznose električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je Auto servis PIT STOP, Božidara Adžije 19, Sisak (tvornički krug Željezare), sakupljanje i prijevoz se obavlja bez naplate, a može se naručiti na besplatni broj telefona 0800 444 110.

Više o elektroničkom i električnom otpadu (EE otpad) može se saznati na web stranici www.eeotpad.com.

Kalendar odvoza glomaznog otpada građani su u siječnju dobili uz svoje račune, a nalazi se i na našoj web stranici www.gos.hr ili se mogu informirati putem besplatnog info telefona 0800 200 214 i na broj 78 27 492.

Skip to content